Usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych na obiektach zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. (014/2024/FZ) – ZTM Warszawa

Usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych na obiektach zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. (014/2024/FZ)

Data ogłoszenia: 27 lutego 2024

Termin składania ofert/wniosków: 6 marca 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych na obiektach zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
  2. Wykaz obiektów, szczegółowe wymagania, obowiązki, zakres oraz częstotliwości wykonania prac, o których mowa w ust. 1, określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.   

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/122653/details

Ostatnia aktualizacja 29 marca 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.