Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej w formie przepraw promowych (z podziałem na 3 części) 013/2024/FZ – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej w formie przepraw promowych (z podziałem na 3 części) 013/2024/FZ

Data ogłoszenia: 20 lutego 2024

Termin składania ofert/wniosków: 27 marca 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/121894/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.