Usługa wykonania druków na potrzeby ZTM w 2024 roku z dostawą do siedziby zamawiającego w Warszawie (017/2024/OG) – ZTM Warszawa

Usługa wykonania druków na potrzeby ZTM w 2024 roku z dostawą do siedziby zamawiającego w Warszawie (017/2024/OG)

Data ogłoszenia: 16 lutego 2024

Termin składania ofert/wniosków: 23 lutego 2024, 10:00

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Przedmiotem Zamówienia jest Wykonywanie druków na potrzeby ZTM w 2024 roku z dostawą do siedziby Zamawiającego w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.


Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/121645/details

Ostatnia aktualizacja 29 marca 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.