Materiały eksploatacyjne do drukarek oraz kopiarek (008/2024/FZ) – ZTM Warszawa

Materiały eksploatacyjne do drukarek oraz kopiarek (008/2024/FZ)

Data ogłoszenia: 8 lutego 2024

Termin składania ofert/wniosków: 19 lutego 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ wraz z załącznikami.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/120986/details

Ostatnia aktualizacja 29 marca 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.