Dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z pracami towarzyszącymi (części A,B,C) nr postępowania 007/2024/FZ – ZTM Warszawa

Dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z pracami towarzyszącymi (części A,B,C) nr postępowania 007/2024/FZ

Data ogłoszenia: 8 lutego 2024

Termin składania ofert/wniosków: 19 lutego 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/120980/details

Ostatnia aktualizacja 24 kwietnia 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.