Druk materiałów informacyjno-promocyjnych (006/2024/FZ) – ZTM Warszawa

Druk materiałów informacyjno-promocyjnych (006/2024/FZ)

Data ogłoszenia: 2 lutego 2024

Termin składania ofert/wniosków: 12 lutego 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych: różnego rodzaju ulotek, plakatów, broszur, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, który stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej przy wykorzystaniu aukcji elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/120481/details

Ostatnia aktualizacja 30 kwietnia 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.