Remont przepompowni nr 680 na stacji A2 Natolin oraz przepompowni nr 680 na stacji A3 Imielin I linii metra – 005/2024/FZ – ZTM Warszawa

Remont przepompowni nr 680 na stacji A2 Natolin oraz przepompowni nr 680 na stacji A3 Imielin I linii metra – 005/2024/FZ

Data ogłoszenia: 31 stycznia 2024

Termin składania ofert/wniosków: 15 lutego 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu przepompowni 680 na stacji A2 Natolin i nr 680 na stacji A3 Imielin I linii metra w Warszawie.
  2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać w oparciu i zgodnie z Dokumentacją Powykonawczą stanowiącą Załącznik nr 1A do SWZ,
    zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, z uwzględnieniem wszystkich warunków
    wskazanych w SWZ.
  3. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do uczestniczenia w wizji lokalnej. Szczegóły podane są w SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/120154/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.