Usługi regularnego przewozu osób wykonywane w ramach komunikacji miejskiej na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM na całej sieci komunikacyjnej (126/2023/FZ) – ZTM Warszawa

Usługi regularnego przewozu osób wykonywane w ramach komunikacji miejskiej na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM na całej sieci komunikacyjnej (126/2023/FZ)

Data ogłoszenia: 4 stycznia 2024

Termin składania ofert/wniosków: 16 lutego 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia jest świadczenie usług przewozu regularnego w łącznej ilości 11.933.332 wozokilometrów z tolerancją do -10% (minus dziesięciu procent) przy wykorzystaniu w ruchu 50 autobusów o długości ok. 12 metrów (klasa MAXI) oraz zapewnienie min. 3 pojazdów
rezerwowych, wykonywanych w ramach lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej w Warszawie) na liniach nadzorowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, na całym obszarze układu komunikacyjnego tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podwarszawskich, z którymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia. Podział pracy przewozowej na poszczególne lata zawarty został w umowie, która stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) ustawy Pzp. Zamówienia te mogą polegać np. na: a) przedłużeniu terminu świadczenia usług maksymalnie o 36 miesięcy, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym SWZ, z zastosowaniem aktualnej dla okresu udzielenia zamówienia zwaloryzowanej ceny z oferty przetargowej; b) zwiększeniu liczby autobusów, którymi świadczona ma być umowa maksymalnie do 25 autobusów w ruchu (i do 2 autobusów rezerwowych), wraz ze wzrostem liczby wozokilometrów maksymalnie do 2.000.000 z tolerancją do -10% (minus dziesięć procent) rocznie, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym SWZ, z zastosowaniem aktualnej dla okresu udzielenia zamówienia zwaloryzowanej ceny z oferty przetargowej.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/118184/details

Ostatnia aktualizacja 1 lutego 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.