Konserwacja i naprawa drukarek laserowych, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz ploterów znajdujących się w siedzibach Zarządu Transportu Miejskiego oraz Punktach Obsługi Pasażera. (106/2023/FZ) – ZTM Warszawa

Konserwacja i naprawa drukarek laserowych, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz ploterów znajdujących się w siedzibach Zarządu Transportu Miejskiego oraz Punktach Obsługi Pasażera. (106/2023/FZ)

Data ogłoszenia: 27 listopada 2023

Termin składania ofert/wniosków: 6 grudnia 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu serwisu (napraw) drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz ploterów znajdujących się w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 316/320, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 10, ul. Kasprowicza 145 oraz Punktach Obsługi Pasażera.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz drukarek do serwisowania zawiera załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący jednocześnie załącznik do umowy.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 ustawy Pzp. Zamówienia będzie polegało na powtórzeniu usługi w zakresie konserwacji i naprawy drukarek laserowych, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz ploterów. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających na warunkach nie gorszych niż zamówienie podstawowe, z uwzględnieniem cen jednostkowych z formularza cenowego Wykonawcy dla zamówienia podstawowego.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/115195/details

Ostatnia aktualizacja 21 grudnia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.