Zakup odzieży służbowej dla pracowników z podziałem na 2 części – 107/2023/FZ – ZTM Warszawa

Zakup odzieży służbowej dla pracowników z podziałem na 2 części – 107/2023/FZ

Data ogłoszenia: 21 listopada 2023

Termin składania ofert/wniosków: 29 listopada 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie odzieży służbowej dla pracowników ZTM zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, z podziałem na 2 części.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. b) ustawy Pzp w części 1, których
celem będzie zwiększenie dostaw zamówienia podstawowego tj. dostarczenie odzieży służbowej dla pracowników ZTM.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/114424/details

Ostatnia aktualizacja 25 kwietnia 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.