Dostawa prasy i czasopism (103/2023/OG) – ZTM Warszawa

Dostawa prasy i czasopism (103/2023/OG)

Data ogłoszenia: 21 listopada 2023

Termin składania ofert/wniosków: 4 grudnia 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa prasy dla ZTM w 2024 roku, zgodnie z poniższym wykazem.
Dostawa nastąpi transportem własnym przez Wykonawcę do siedziby ZTM ul. Grochowska 316/320 03-
839 Warszawa.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/114448/details

Ostatnia aktualizacja 14 grudnia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.