Roczna subskrypcja oprogramowania AutoCAD(100/2023/FZ) – ZTM Warszawa

Roczna subskrypcja oprogramowania AutoCAD(100/2023/FZ)

Data ogłoszenia: 14 listopada 2023

Termin składania ofert/wniosków: 22 listopada 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Przedmiotem Zamówienia jest roczna subskrypcja oprogramowania AutoCAD – including
specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD 1-Year Subscription – 2 szt.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:

https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/113853/details

Ostatnia aktualizacja 14 grudnia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.