System biletowy Warszawskiego Transportu Publicznego (085/2023/FZ) – ZTM Warszawa

System biletowy Warszawskiego Transportu Publicznego (085/2023/FZ)

Data ogłoszenia: 20 października 2023

Termin składania ofert/wniosków: 12 stycznia 2024, 12:00

Tryb zamówienia: dialog konkurencyjny

Zarząd Transportu Miejskiego zakłada wdrożenie nowoczesnego Systemu Biletowego wraz z dostawą niezbędnych urządzeń do jego funkcjonowania. System, zgodnie z złożeniami oparty będzie na kontocentryczności, ze szczególnym uwzględnieniem użycia innowacyjnych kasowników biletowych wyposażonych w certyfikowane terminale kart EMV, portalu pasażera, aplikacji mobilnej, jak również systemu centralnego oraz wprowadzenie nowych urządzeń kontrolerskich. Z poziomu Systemu możliwe będzie zarządzanie niezbędną infrastrukturą (np. kasowniki w pojazdach, kasowniki w bramkach metra). W założeniach architektura systemu będzie otwarta, modułowa i skalowalna z możliwością rozszerzenia platformy o inne usługi miejskie.
Usługa realizacji Systemu biletowego w zakresie transportu publicznego w zakresie opisanym we Wstępnym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do OPW.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/111185/details

Ostatnia aktualizacja 8 grudnia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.