Naprawa studzienek na pętli Młociny. (070/2023/FZ) – ZTM Warszawa

Naprawa studzienek na pętli Młociny. (070/2023/FZ)

Data ogłoszenia: 13 września 2023

Termin składania ofert/wniosków: 21 września 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących prac: wykonania usługi polegającej na naprawie poprzez wymianę na nowe włazów do studni kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie pętli autobusowej i tramwajowej METRO MŁOCINY, zlokalizowanej przy ul. Kasprowicza 145 w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/105782/details

Ostatnia aktualizacja 26 września 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.