Zaprojektowanie i wykonanie remontu posadzki i stropu poziomu +3 oraz przestrzeni między stropodachem a posadzką poziomu +3 na parkingu P+R Al. Krakowska (029/2023/FZ) – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie remontu posadzki i stropu poziomu +3 oraz przestrzeni między stropodachem a posadzką poziomu +3 na parkingu P+R Al. Krakowska (029/2023/FZ)

Data ogłoszenia: 24 maja 2023

Termin składania ofert/wniosków: 12 czerwca 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu posadzki i stropu poziomu +3 oraz przestrzeni między stropodachem a posadzką poziomu +3 na parkingu P+R Al. Krakowska, zlokalizowanym przy al. Krakowskiej 100 w Warszawie.
  2. Przedmiot Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w dwóch Etapach.
  3. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz załącznikami do PFU stanowiącymi Załącznik nr 1 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/94989/details

Ostatnia aktualizacja 14 grudnia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.