Usługa budowy i wdrożenia systemu do wspierania poruszania się Warszawskim Transportem Publicznym, z uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami (023/2023/PN) – ZTM Warszawa

Usługa budowy i wdrożenia systemu do wspierania poruszania się Warszawskim Transportem Publicznym, z uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami (023/2023/PN)

Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2023

Termin składania ofert/wniosków: 12 czerwca 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/92341/details

Ostatnia aktualizacja 13 czerwca 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.