Remont i naprawy urządzeń transportu bliskiego (015/2023/PN) – ZTM Warszawa

Remont i naprawy urządzeń transportu bliskiego (015/2023/PN)

Data ogłoszenia: 23 marca 2023

Termin składania ofert/wniosków: 5 kwietnia 2023, 12:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest remont i naprawa następujących urządzeń transportu bliskiego (zwanych dalej również UTB) zamontowanych na:

  1. terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny w Warszawie przy ul. Kasprowicza 145 – schodów ruchomych OTIS typu 513NPE – 5 szt.
  2. terenie przejścia podziemnego, łączącego perony PKP Dworzec Gdański ze stacją metra A17 Dworzec Gdański, w Warszawie przy ul. Zygmunta Słomińskiego 6b, w tym:
    • czterech dźwigów osobowych KONE typu MonoSpace, udźwig 1000 kg, liczba przystanków 2
    • jednego dźwigu osobowego KONE typu MonoSpace, udźwig 1000 kg, liczba przystanków 3
  3. jednych schodów ruchomych KONE typu ECO 3000, długość 15,3 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna – załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/89041/details

Ostatnia aktualizacja 14 czerwca 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.