Zaprojektowanie i wykonanie remontu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Obiekcie nr 7 na terenie STP Kabaty (014/2023/PN) – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie remontu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Obiekcie nr 7 na terenie STP Kabaty (014/2023/PN)

Data ogłoszenia: 16 marca 2023

Termin składania ofert/wniosków: 3 kwietnia 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest na Platformie: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/88263/details

Ostatnia aktualizacja 8 maja 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.