Dostawa modułów „zielonych dachów” oraz szyb do wiat przystankowych wraz z ich montażem (009/20232/PN) – ZTM Warszawa

Dostawa modułów „zielonych dachów” oraz szyb do wiat przystankowych wraz z ich montażem (009/20232/PN)

Data ogłoszenia: 10 marca 2023

Termin składania ofert/wniosków: 24 marca 2023, 12:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem postępowania jest dostawa modułów „zielonych dachów” oraz szyb do wiat przystankowych wraz z ich montażem w podziale na dwie części:

  1. Przedmiotem Zamówienia dla części 1 jest dostawa i montaż 26 sztuk modułów „zielonych dachów”
    na wskazanych przez Zamawiającego wiatach przystankowych wraz z dostawą i wymianą wszystkich szyb w ww. wiatach na egzemplarze z oznaczeniem graficznym ograniczającym potencjalne kolizje z lecącymi ptakami,
  2. Przedmiotem Zamówienia dla części 2 jest dostawa i montaż 8 sztuk modułów „zielonych dachów” na wskazanych przez Zamawiającego wiatach przystankowych wraz z dostawą i wymianą wszystkich szyb w ww. wiatach na egzemplarze z oznaczeniem graficznym ograniczającym potencjalne kolizje z lecącymi ptakami.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/87600/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.