Zaprojektowanie i wykonanie remontu (wymiany) rozdzielnicy RST2 wraz z odłącznikami uszyniającymi SOU w Obiekcie nr 17 na terenie STP Kabaty – 008/2023/PN – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie remontu (wymiany) rozdzielnicy RST2 wraz z odłącznikami uszyniającymi SOU w Obiekcie nr 17 na terenie STP Kabaty – 008/2023/PN

Data ogłoszenia: 3 marca 2023

Termin składania ofert/wniosków: 27 marca 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym, stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ.
  2. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do uczestniczenia w wizji lokalnej. Termin i miejsce podane są w SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/86920/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.