Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie rejsów statkiem do Serocka. (006/2023/PN) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie rejsów statkiem do Serocka. (006/2023/PN)

Data ogłoszenia: 27 lutego 2023

Termin składania ofert/wniosków: 30 marca 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żeglugi śródlądowej w formie ok. dziewięciogodzinnych rejsów statkiem pasażerskim z Warszawy do Serocka i z powrotem oraz sprzedaż biletów na rejsy. Szczegóły określa SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/86329/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.