Świadczenie usługi opieki medycznej dla pracowników ZTM (068/2022/PN) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi opieki medycznej dla pracowników ZTM (068/2022/PN)

Data ogłoszenia: 29 listopada 2022

Termin składania ofert/wniosków: 19 grudnia 2022, 12:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z zakresu:

  1. medycyny pracy– zgodnie, w szczególności, z przepisami: Kodeksu pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. p oz. 2131, z późn. zm.),  ustawą  o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 437), orzeczeń psychologa, badań psychotechnicznych kierowców – zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212), w szczególności:  wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych  w   Kodeksie Pracy.
    Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do SWZ
  2. dodatkowych pakietów medycznych zawierających usługi opisane w załączniku nr 2 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/79282/details

Ostatnia aktualizacja 16 stycznia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.