Usługi napraw, konserwacji i remontów infrastruktury przystankowej oraz aktualizacji informacji pasażerskiej (066/2022/PN) – ZTM Warszawa

Usługi napraw, konserwacji i remontów infrastruktury przystankowej oraz aktualizacji informacji pasażerskiej (066/2022/PN)

Data ogłoszenia: 9 listopada 2022

Termin składania ofert/wniosków: 12 grudnia 2022, 12:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem postępowania jest zakup usługi napraw, konserwacji i remontów infrastruktury przystankowej oraz aktualizacji informacji pasażerskiej

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/77410/details

Ostatnia aktualizacja 16 stycznia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.