Serwis oraz naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz automatyki budynkowej, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. (051/2022/PN) – ZTM Warszawa

Serwis oraz naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz automatyki budynkowej, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. (051/2022/PN)

Data ogłoszenia: 13 września 2022

Termin składania ofert/wniosków: 4 października 2022, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na serwisie oraz naprawie systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz automatyki budynkowej, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z SWZ, ST oraz z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych we wzorze umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) ustawy Pzp.
Przedmiot zamówienia uzupełniającego może obejmować:
1. Wykonanie prac serwisowych (konserwacji okresowych) w nowym obiekcie tj.: Pętla Autobusowa „Ostroroga”. Nowa umowa (zamówienie uzupełniające) może być zawarta na okres do 30.11.2024 r.
2. Zawarcie nowej umowy na okres 3 miesięcy dla zamówienia podstawowego oraz dla nowego obiektu, o których mowa w pkt 1.
Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających na warunkach nie gorszych niż zamówienie podstawowe, z uwzględnieniem cen jednostkowych z oferty przetargowej Wykonawcy za wykonanie prac serwisowych, w tym sprawdzeń okresowych, prac awaryjnych oraz instruktaży stanowiskowych, które zostały określone w części pierwszej formularza cenowego.
Wartość zamówienia uzupełniającego dotyczącego wykonania prac konserwacyjnych, zostanie uwzględniona na podstawie cen jednostkowych za konserwacje systemów oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego oraz pozostałych prac nie obejmujący systemów oświetlenia na obiekcie o podobnym zakresie prac, które zostały określone w części drugiej formularza cenowego.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających na prace naprawcze dla nowego obiektu,
o którym mowa w pkt 1.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/72135/details

Ostatnia aktualizacja 17 listopada 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.