Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbieranie przesyłek pocztowych z siedziby ZTM. (044/2022/PN) – ZTM Warszawa

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbieranie przesyłek pocztowych z siedziby ZTM. (044/2022/PN)

Data ogłoszenia: 9 sierpnia 2022

Termin składania ofert/wniosków: 19 sierpnia 2022, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2018, poz. 2188 z późn.zm.) oraz odbieranie przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi jako zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1.000.000 EURO.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit c ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające realizowane będzie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2018, poz. 2188 z późn.zm.) oraz odbieranie przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego. Szacowana liczba przesyłek dla zamówienia uzupełniającego została wskazana w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/69180/details

Ostatnia aktualizacja 25 sierpnia 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.