Świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Kafeteryjnej (038/2022/PN) – ZTM Warszawa

Świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Kafeteryjnej (038/2022/PN)

Data ogłoszenia: 4 sierpnia 2022

Termin składania ofert/wniosków: 5 września 2022, 12:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/68749/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.