Dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie Systemu Pobierania Opłat wraz z usługą serwisu (031/2022/PN) – ZTM Warszawa

Dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie Systemu Pobierania Opłat wraz z usługą serwisu (031/2022/PN)

Data ogłoszenia: 12 maja 2022

Termin składania ofert/wniosków: 27 maja 2022, 12:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w tym zaprojektowanie i wykonanie Systemu Pobierania Opłat wraz z usługą serwisu

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/60298/details

Ostatnia aktualizacja 1 lipca 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.