Kompleksowe utrzymanie czystości w Punktach Obsługi Pasażera (PN 63/2021) – ZTM Warszawa

Kompleksowe utrzymanie czystości w Punktach Obsługi Pasażera (PN 63/2021)

Data ogłoszenia: 8 grudnia 2021

Termin składania ofert/wniosków: 12 stycznia 2022, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości w obiektach zarządzanych przez ZTM w Metrze Warszawskim oraz użytkowanych na podstawie umów najmu na terenie m.st. Warszawy.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na stronie:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/46869/details

Ostatnia aktualizacja 6 maja 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.