Dostawa prasy (PN 62/2021) – ZTM Warszawa

Dostawa prasy (PN 62/2021)

Data ogłoszenia: 25 listopada 2021

Termin składania ofert/wniosków: 3 grudnia 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy według wykazu określonego przez Zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na stronie: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/46127/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.