Dostawa umundurowania dla pracowników ZTM (4 części) (PN 58/2021 ) – ZTM Warszawa

Dostawa umundurowania dla pracowników ZTM (4 części) (PN 58/2021 )

Data ogłoszenia: 21 października 2021

Termin składania ofert/wniosków: 29 października 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie umundurowania dla pracowników ZTM (z podziałem na 4 części) zgodnie z obecnie obowiązującym wzorem, dostępnym do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ, z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na stronie: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/42700/details

Ostatnia aktualizacja 5 listopada 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.