Analiza przepisów i rozwiązań technicznych w zakresie magazynów energii elektrycznej, wraz z opracowaniem technicznych wytycznych na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej bateryjnego magazynu energii elektrycznej na parkingach Parkuj i Jedź w Warszawie (ZO 8/2021) – ZTM Warszawa

Analiza przepisów i rozwiązań technicznych w zakresie magazynów energii elektrycznej, wraz z opracowaniem technicznych wytycznych na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej bateryjnego magazynu energii elektrycznej na parkingach Parkuj i Jedź w Warszawie (ZO 8/2021)

Data ogłoszenia: 16 września 2021

Termin składania ofert/wniosków: 24 września 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zaprasza do złożenia oferty na: analizę przepisów i rozwiązań technicznych w zakresie magazynów energii elektrycznej, wraz z opracowaniem technicznych wytycznych na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej bateryjnego magazynu energii elektrycznej na parkingach Parkuj i Jedź w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na stronie: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/39367/details

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 691895

Ostatnia aktualizacja 24 września 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.