Konserwacja i naprawa systemów zabezpieczenia technicznego – PN 48/2021 – zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 2 ust 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust 4 pkt 4) ustawy Pzp – ZTM Warszawa

Konserwacja i naprawa systemów zabezpieczenia technicznego – PN 48/2021 – zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 2 ust 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust 4 pkt 4) ustawy Pzp

Data ogłoszenia: 2 września 2021

Termin składania ofert/wniosków: 10 września 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Ostatnia aktualizacja 6 maja 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.