Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz Studium Wykonalności wraz z pozyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – PN 33/2021– zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 2 ust 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust 4 pkt 4) ustawy Pzp – ZTM Warszawa

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz Studium Wykonalności wraz z pozyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – PN 33/2021– zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 2 ust 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust 4 pkt 4) ustawy Pzp

Data ogłoszenia: 16 lipca 2021

Termin składania ofert/wniosków: 2 sierpnia 2021, 12:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz Studium Wykonalności wraz z pozyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:

  1. Zadanie A (Część 1): dla węzła przesiadkowego przy stacji C01 planowanego dla III Etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”
  2. Zadanie B (Część 2): dla węzła przesiadkowego przy stacji C03 planowanego dla III Etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”
  3. Zadanie C (Część 3): na potrzeby realizacji inwestycji, polegającej na budowie kubaturowego naziemnego parkingu Parkuj i Jedź w Warszawie, w sąsiedztwie ulic: Okuniewskiej i 1. Pułku Praskiego w Dzielnicy Wesoła.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod linkiem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/34151/details

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.