Kompleksowe utrzymanie czystości na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie PN 35/2021 – ZTM Warszawa

Kompleksowe utrzymanie czystości na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie PN 35/2021

Data ogłoszenia: 16 lipca 2021

Termin składania ofert/wniosków: 19 sierpnia 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości w obiektach zarządzanych przez ZTM w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod linkiem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/34255/details

Ostatnia aktualizacja 6 maja 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.