Remont i naprawy urządzeń transportu bliskiego znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (PN 20/2021) – ZTM Warszawa

Remont i naprawy urządzeń transportu bliskiego znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (PN 20/2021)

Data ogłoszenia: 27 maja 2021

Termin składania ofert/wniosków: 11 czerwca 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na remoncie i naprawach urządzeń transportu bliskiego, zwanych dalej UTB, określonych w Specyfikacji Technicznej (dalej: ST), znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, zwanej dalej Przedmiotem Zamówienia.

2.   Przedmiot Zamówienia obejmuje:

1)     prace remontowe,

2)     prace naprawcze.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/29672/details

Ostatnia aktualizacja 2 czerwca 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.