Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji urządzenia oświetleniowego w zakresie oświetlenia podstawowego i awaryjnego na 4 stacjach i w 4 tunelach szlakowych I linii metra w Warszawie PN 16/2021 – zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 2 ust 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust 4 pkt 4) ustawy Pzp – ZTM Warszawa

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji urządzenia oświetleniowego w zakresie oświetlenia podstawowego i awaryjnego na 4 stacjach i w 4 tunelach szlakowych I linii metra w Warszawie PN 16/2021 – zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 2 ust 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust 4 pkt 4) ustawy Pzp

Data ogłoszenia: 29 kwietnia 2021

Termin składania ofert/wniosków: 13 maja 2021, 13:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji urządzenia oświetleniowego (oprawy wraz z instalacjami i urządzeniami rozdzielczymi) w zakresie oświetlenia podstawowego i awaryjnego na 4 stacjach i w 4 tunelach szlakowych I linii metra w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod linkiem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/27416/details

Ostatnia aktualizacja 7 maja 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.