Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej – w formie przepraw promowych – PN 10/2021 – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej – w formie przepraw promowych – PN 10/2021

Data ogłoszenia: 26 marca 2021

Termin składania ofert/wniosków: 7 kwietnia 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej – w formie przepraw promowych z podziałem na następujące części:

część 1 (jeden prom) Cypel Czerniakowski (pomost pływający) – Saska Kępa (plaża) ok. 511 km Wisły;

część 2 (jeden prom) Bulwar Grzymały Siedleckiego (nabrzeże) –  Stadion Narodowy (plaża) ok. 512 km Wisły;

część 3 (jeden prom) Podzamcze Fontanny (pomost pływający) – ZOO (plaża) ok. 515 km Wisły;

część 4 (jeden prom) Nowodwory (nabrzeże) – Łomianki (nabrzeże) ok. 526 km Wisły.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod linkiem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/25197/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.