Wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu Obiektu nr 16 – przejście nad torami – na STP Kabaty w Warszawie (PN 7/2021) – ZTM Warszawa

Wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu Obiektu nr 16 – przejście nad torami – na STP Kabaty w Warszawie (PN 7/2021)

Data ogłoszenia: 17 lutego 2021

Termin składania ofert/wniosków: 5 marca 2021, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego jako zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000,00 EURO

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie ekspertyzy i   dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu Obiektu nr 16 – przejście nad torami – na STP Kabaty w Warszawie

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/23196/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.