Roboty budowlane w zakresie budowy, wymiany i naprawy konstrukcji nawierzchni peronów i zatok autobusowych oraz robót towarzyszących na terenie m. st. Warszawy – ZTM Warszawa

Roboty budowlane w zakresie budowy, wymiany i naprawy konstrukcji nawierzchni peronów i zatok autobusowych oraz robót towarzyszących na terenie m. st. Warszawy

Data ogłoszenia: 5 lutego 2021

Termin składania ofert/wniosków: 22 lutego 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie, wymianie i naprawie konstrukcji nawierzchni peronów, pasów przejazdowo – postojowych i zatok autobusowych oraz wykonanie robót towarzyszących na terenie Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod linkiem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/22706/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.