Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów (PN 2/2021) – ZTM Warszawa

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów (PN 2/2021)

Data ogłoszenia: 29 stycznia 2021

Termin składania ofert/wniosków: 11 lutego 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów  eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ wraz z  załącznikami . Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod linkiem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/22482/details

Ostatnia aktualizacja 23 marca 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.