Świadczenie usługi przewozu regularnego łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą w podziale na dwie części (PN 63/2020) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi przewozu regularnego łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą w podziale na dwie części (PN 63/2020)

Data ogłoszenia: 4 listopada 2020

Termin składania ofert/wniosków: 10 grudnia 2020, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są usługi przewozy regularnego łączącego obszar gminy Piaseczno z warszawą w podziale na dwie części:

Część nr 1: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą, w liczbie 813 000   (słownie: osiemset trzynaście tysięcy) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”. Świadczenie przewozów realizowane będzie autobusami o długości 9 m.

Część nr 2: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą, w liczbie 869 000   (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”. Świadczenie przewozów realizowane będzie autobusami o długości 12 m.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/19307/details

Ostatnia aktualizacja 1 lutego 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.