Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą (PN 60/2020) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą (PN 60/2020)

Data ogłoszenia: 3 listopada 2020

Termin składania ofert/wniosków: 10 grudnia 2020, 10:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej
w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą,
w liczbie 478 000   (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/19263/details

Ostatnia aktualizacja 31 grudnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.