Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (PN 48/2020) – ZTM Warszawa

Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (PN 48/2020)

Data ogłoszenia: 16 września 2020

Termin składania ofert/wniosków: 24 września 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na serwisie oraz naprawie systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ST, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych we wzorze umowy.

UWAGA: Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z infrastrukturą obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia. Zamawiający wyznacza w dniu 18.09.2020 r.  termin wizji lokalnej obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia. Objazd obiektów rozpocznie się o godz. 08:00 z terenu Węzła Komunikacyjnego Młociny, zlokalizowanego przy ul. J. Kasprowicza 145 w Warszawie. Osoby przybyłe na wizję lokalną proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Działu Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną, znajdującego się w budynku nad dworcem autobusowym WK Młociny.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/17470/details