Dostawa i montaż wiat przystankowych (PN 43/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa i montaż wiat przystankowych (PN 43/2020)

Data ogłoszenia: 17 sierpnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 31 sierpnia 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż na wskazanych przez Zamawiającego przystankach sieci komunikacji miejskiej m. st. Warszawy wiat przystankowych z podziałem na części A, B i C wraz z przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej i powykonawczej.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/16703/details

Ostatnia aktualizacja 11 września 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.