Opracowanie koncepcji architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą EKO P+R Połczyńska – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp (K 1/2020) – ZTM Warszawa

Opracowanie koncepcji architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą EKO P+R Połczyńska – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp (K 1/2020)

Data ogłoszenia: 13 lipca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 27 lipca 2020, 16:00

Tryb zamówienia: Konkurs

Szczegóły konkursu znajdują się pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/15875/details

Ostatnia aktualizacja 22 grudnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.