Dostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcy (PN 22/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcy (PN 22/2020)

Data ogłoszenia: 26 czerwca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 30 lipca 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego, standardowych pakietów wsparcia technicznego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcy. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
a) Subskrypcja pakietu usług zarządzania urządzeniami oraz tożsamością użytkowników (subskrypcja na użytkownika);
b) Subskrypcja pakietu usług hostowanych (subskrypcja na użytkownika online + on premises);
c) Subskrypcja pakietu usług hostowanych (subskrypcja na użytkownika online);
d) Subskrypcje pakietu usług platformowych (liczba subskrypcji na 1 miesiąc dostępnych w ciągu 36 miesięcy);
e) Pakiet usług wsparcia technicznego produktów określonych w pkt a)-d);
f) Pakiet usług wdrożeniowych.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/15440/details