Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pętli autobusowo-tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R (Park&Ride), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica (PN 27/2020) – ZTM Warszawa

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pętli autobusowo-tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R (Park&Ride), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica (PN 27/2020)

Data ogłoszenia: 9 czerwca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 3 lipca 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej węzła przesiadkowego Winnica obejmującego pętlę autobusowo-tramwajową wraz z parkingiem strategicznym Parkuj i Jedź (P+R), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w dwóch fazach:
Faza I – opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej węzła przesiadkowego Winnica, obejmującego pętlę autobusowo-tramwajową oraz parking strategiczny Parkuj i Jedź (P+R),
Faza II – opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla zadania.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/15068/details

Ostatnia aktualizacja 28 sierpnia 2020