Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp (PN 23/2020) – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp (PN 23/2020)

Data ogłoszenia: 12 maja 2020

Termin składania ofert/wniosków: 28 maja 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze, pozyskanie pozwolenia na budowę (i/lub innych równoważnych dokumentów pozwalających na realizację inwestycji) oraz budowa parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (P+R) „Jeziorki PKP”

Budowa parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” jest współfinansowana w ramach projektu: „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – V etap (Jeziorki PKP) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem:

https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/14387/details

Ostatnia aktualizacja 13 maja 2020