Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP”; PN17/2020 – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP”; PN17/2020

Data ogłoszenia: 20 marca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 2 kwietnia 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze, pozyskanie pozwolenia na budowę (i/lub innych równoważnych dokumentów pozwalających na realizację inwestycji) oraz budowa parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (P+R) „Jeziorki PKP”

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/12799/details

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2020