Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Otwock i Wiązowna z Warszawą PN13/2020 – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Otwock i Wiązowna z Warszawą PN13/2020

Data ogłoszenia: 18 marca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 20 kwietnia 2020, 12:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gmin Otwock i Wiązowna Warszawą, w liczbie 452 400   (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/12723/details

Ostatnia aktualizacja 24 czerwca 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.